Sistem Kurulum ve Danışmanlık

NET1 Teknoloji Anonim Şirketi

Müşterilerin BT sistemlerinin sürekliliğini, veri bütünlüğü ve gizliliğini sağlayan Bilgi Güvenliği Destek Sistemlerinin Topoloji planlamalarının yapılması, kurulumlarının yapılarak hayata geçirilmesi, donanım ve sistemde yaşanabilcek problemlerin giderilip, sorunsuz,sürekli ve randımanlı çalışmalarını sağlamak için, kurumsal servis düzeyinde sunulan teknik destek hizmetleridir.

Karşılıklı olarak imzalanacak Sözleşmede belirtilen hizmetler dahilinde yürütülür. “Uzaktan Bağlantı Desteği” veya “Müşteri Yerinde” olmak üzere ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenecek farklı senaryolar, sözleşmeye dahil edilerek hizmet verilebilir.

Kurumunuzun bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması esnasında danışmanlık hizmeti verilebilir. Belirlenen bu politikaların hayata geçirilmesi için projelendirme çalışmaları yapılabilir.

Müşterilerimizin gerek yerel alan (LAN) gerekse geniş alan (WAN) ağ altyapılarında kullanılan ürünlerin (Router,Switch, vb.) topolojilerinin planlanması, gerekli kurulumlarının yapılması, donanım ve sistem problemlerinin giderilmesini, sürekli bir çalışma yapısında sorunsuz olarak sistemin hayatına devam etmesini sağlayan hizmetlerimiz, kurumsal düzeyde sunulur.

Karşılıklı olarak imzalanacak Sözleşmede belirtilen hizmetler dahilinde yürütülür. “Uzaktan Bağlantı Desteği” veya “Müşteri Yerinde” olmak üzere ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenecek farklı senaryolar, sözleşmeye dahil edilerek hizmet verilebilir.

Kurumunuzun altyapı politikalarının oluşturulması esnasında danışmanlık hizmeti verilebilir. Belirlenen bu politikaların hayata geçirilmesi için projelendirme çalışmaları yapılabilir.

Müşterilerimizin IT altyapısında mevcut PC, Server ve tüm çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı, vb.) uçtan uca, uluslararası standartlara uygun topolojilerinin planlanması, gerekli kurulumlarının yapılması, donanım ve sistem problemlerinin giderilmesini, sürekli bir çalışma yapısında sorunsuz olarak sistemin hayatına devam etmesini sağlayan hizmetlerimiz, kurumsal düzeyde sunulur.